В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Нормативната уредба на криптовалутите по света не е хомогенна

Доц. д-р Анита Атанасова, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, В развитие, 17.05.2019

Доц. д-р Анита Атанасова, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Доц. д-р Анита Атанасова, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Нормативната уредба на криптовалутите по света не е хомогенна. За първи път е имало регулация през 2013 г. в САЩ. Те имат специална организация Financial Crimes Enforcement Network, институция към тяхното правителството, която се занимава с изследване на икономически престъпления и предотвратяване прането на пари. Тя издава разпоредба всички търговци на криптовалути да се регистрират в специален регистър и да следят лицата, които търгуват в техните платформи. Така анонимността отпада. Скоро след въвеждането на тази уредба в САЩ последваха аналогични в Канада, Великобритания и Япония, но в останалите държави този процес (нормативната регламентация) като че ли не получи такова интензивно развитие. Това заяви доц. д-р Анита Атанасова, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

"Към настоящия момент на ниво ЕС няма никаква законодателна норма, независимо дали регулация или директива, която да е в сила за всички държави членки. Има форум за въпроси относно криптовалутите. Коментира се, че би следвало в Директивата за електронните пари и тази за платежните услуги да се нанесат корекции. Но към момента все пак има някаква корекция във вече съществуващите норми в ЕС от 2018 г. в петата директива за мерките за предотвратяване на изпирането на парите. Там се казва, че търговците на криптовалути и тези с електронни портфейли на криптовалути трябва да се регистрират или лицензират".

Друго изискване е държавите да идентифицират участниците в търговията, подчерта доцент д-р Анита Атанасова. "Но не се изисква да го правят търговците или държателите на електронни портфейли, а националните служби за сигурност. За сравнение с нормативната уредба: В англосаксонските държави са по-напреднали спрямо това, което предстои да се въведе в ЕС. Насърчава се доброволното оповестяване на държателите на криптовалути. Тази директива трябва да влезе в сила от началото на 2020 г.", допълни тя.

"Анонимността е относителна, дори на настоящия етап. В световен план за криптовалутите се приема, че не се еквивалентни на официалните държавни пари. Единствената държава, приравнила криптовалутите на всички легални, е Австралия , като подобна регулация има в Нова Зеландия. Технологично погледнато обаче, те изпълняват функцията на пари, но нямат авторитета на фиатните пари".

Според мен има силно разочарование от официалните валути.

Вижте видео от целия разговор.

Последни новини
Още от В развитие