Законът за туризма въвежда регистър на атракциите

Константин Занков, Институт за анализи и оценки в туризма, Бизнес старт, 13.02.2020

Последни новини
Още от В 2 минути