Как да се решат проблемите на отделните региони?

доц. д-р Косьо Стойчев, СУ "Св. Климент Охридски", Бизнес старт, 30 септември 2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути