Упълномощени съветници ще съветват акционерите как да гласуват на общите събрания

Aдвокат Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

 

Последни новини
Още от В 2 минути