Създаден е нов електронен регистър за оператори на биологични продукти

Д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие Биоселена, Бизнес старт, 29.08.2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути