ТОНЧЕВА: Инженерни професии - нараства броят на децата, желаещи да се обучат

Ели Тончева, директор на агенция за образование в чужбина ЕДЛАНТА, във В развитие, 02.07.2019

Ели Тончева, директор на агенция за образование в чужбина ЕДЛАНТА, във В развитие, 02.07.2019

Вижте тук целия коментар!

Последни новини
Още от В 2 минути