КФН изпраща нотификационно писмо в Лондон за ETF-а

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF потвърди подготовката на паспортизация

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

Комисията за финансов надзор (КФН) ще изпрати нотификационното писмо за публично предлагане на дялове на ДФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на територията на Великобритания. Това решение е било взето на заседанието на КФН вчера, 28.01.2017. Комисията също така е изпратила уведомително писмо до УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД за изпращането на документите.

Фондът вече е стартирал процеса на паспортизация във Великобритания, пише Investor.bg.

"Листването на чужд пазар е важно за реализирането на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF като проект. Стартирали сме процеса за паспортизация на фонда от местния регулатор във Великобритания. Това е първата стъпка, а втората е самото листване на Лондонската фондова борса", заяви в интервю за Investor.bg Мария Бойчинова, главен финансов анализатор и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

„Една от целите на индексния фонд върху SOFIX е да даде бърз и лесен достъп на чуждите инвеститори до българския капиталов пазар. Избрахме Лондон не защото е във Вликобритания, а защото е най-големият център за търговия на книжа от развиващи се пазари. Според нас акциите на фонда трябва да се търгуват там, където са събрани най-много потенциални инвеститори“, коментира Бойчинова.

По думите й крослистването е естественият път за развитието на подобен продукт. „Искаме по този начин да привлечем чужди капитали на българската борса. Когато един чужд инвеститор реши да инвестира в малка държава като България, най-лесният и евтин начин е да го направи през пасивен ETF, който се търгува на голям чужд пазар. Ако трябва да търгува през БФБ и да търси партньори за това у нас, вероятно би се отказал“, смята тя.

Бойчинова обясни, че няма друга българска компания или фонд, които да са се листнали на Лондонската борса. Дори в другите държави от региона няма.

„В този смисъл всичко е за първи път и е трудно да оценим сроковете. Работим услилено, за да се случи възможно най-скоро“, заяви тя.

Последни новини
Още от Новини