ЕБВР ще отпусне заем на ЧЕЗ Разпределение

Банката ще осигури финансиране на дружеството в размер до 116 млн. евро

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД  и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) са сключили договор за дългосрочен заем на 2 ноември. Това ясно от съобщение на дружеството чрез БФБ – София, предаде Investor.bg. 

Съгласно условията на договора ЕБВР ще осигури финансиране на дружеството в размер до 116 млн. евро, като част от него ще предостави за своя собствено сметка, а друга част ще бъде предоставена от други банки чрез ЕБВР.

Целта на заема е финансирането на инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение България, както и изкупуването на енергийни съоръжения, част от електроразпределителната мрежа, и управлението на оборотния капитал на дружеството.

От протокола от общото събрание на акционерите от 27 октомври става ясно, че финансирането се предоставя под формата на срочен кредит и револвиращ кредит.

Редовната лихва по срочния кредит и револвиращия кредит се образува като сума от  основа, която е 6-месечният EURIBOR ( но не по-малко от нула) и надбавка, която е определена в базисни точки на годишна база съобразно условията, предложени от банките. 

Максималната надбавка е -  срочен кредит – 135 базисни точки, револвиращ кредит - 160 базисни точки. Периодът на олихвяване е 6 месеца.

В случай на неизпълнение на договора забавените суми се олихвяват с уговорената търговска лихвена надбавка, увеличена с наказателна надбавка в размер на 2 % годишно, плюс разноските по набавяне на финансирането на забавените суми.

Срочният кредит в размер до максималната главница е на разположение за усвояване в период от 18 месеца от датата на договора.

Срокът на погасяване на срочния кредит е 7 години. Срокът на револвиращия кредит е 3 години, като дружеството има опция да го удължи с две години, а след това с още 2 години, тоест приблизително до 30 септември 2019.

Таксите и комисионните, които дружеството дължи на ЕБВР ще бъдат общо приблизително 2,02 млн. евро.

Сред другите по съществени условия на сделката са това, че дружеството няма да обявява или изплаща дивиденти, освен след изтичането на 6 месеца от първото усвояване на суми по договора. Дружеството ще определя общия размер на сумите за дивиденти по споразумение с ЕБВР.

Последни новини
Още от Новини