Депутатите ратифицираха Парижкото климатично споразумение

На 21-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, която се проведе в Париж през декември 2015, се определя цел за ограничаване на повишаването на глобалната средна температура под 2 градуса по Целзий спрямо нивата пре

Входът на Парижката климатична конференция, провела се през декември 2015 Снимка: Christophe Morin/Bloomberg Входът на Парижката климатична конференция, провела се през декември 2015 Снимка: Christophe Morin/Bloomberg

Парламентът ратифицира Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и прие декларация по член от споразумението, съобщи БТА, цитирана от Investor.bg.

В доклада на Комисията по околната среда се припомня, че на 21-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която се проведе в Париж през декември 2015, се определя цел за ограничаване на повишаването на глобалната средна температура под 2 градуса по Целзий спрямо нивата преди индустриализацията, като продължат усилията това увеличение да не надвишава 1,5 градуса по Целзий.

Всяка страна по споразумението ще подготвя, представя и поддържа последващи национални приноси, за което страните трябва да реализират национални мерки за смекчаване на климатичните изменения.

Предвиденият ангажимент не вменява допълнителни задължения на ЕС към вече поетата през 2014 г. вътрешна обща цел за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 на сто до 2030 г.

За страната ни индивидуалната цел за секторите извън Европейската схема за търговия на емисии в периода 2020-2030 г. е най-ниската в ЕС - запазване на нивата от 2005 година.

Новото споразумение не променя статута на страната ни по Рамковата конвенция на ООН и България продължава да се счита за "страна с икономика в преход" и не попада в Анекс II, в който са включени страните донори.

Настоящите ни ангажименти не предполагат задължителни финансови вноски.

Предвижда се глобален преглед на изпълнението на споразумението и оценка на колективния напредък на всеки 5 години.

Последни новини
Още от Новини