Добри новини за демографската ситуация в страната

Въпреки това има трайна тенденция на застаряване и намаляване броя на българското население

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Положителни тенденции по отношение на показателите за смъртността в по-младите възрастови категории, в т. ч. преждевременна, детска и майчина смъртност, които са най-чувствителни по отношение на влиянието за здравната система върху демографското състояние на населението, отчита годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите.

Освен това докладът отчита трайна тенденция на застаряване и намаляване броя на българското население, съобщава Investor.bg. 

Правителството се запозна с годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2015 на днешното си заседание, съобщават от пресслужбата на кабинета. Документът съдържа обективни данни за параметрите и тенденциите в динамиката на основните индикатори, характеризиращи състоянието на общественото здраве през 2015.

По отношение на заболеваемостта и болестността през 2015 докладът също посочва благоприятни тенденции. Заболеваемостта от заразни болести и паразитози остава ниска, намалява заболеваемостта от туберкулоза. Заболеваемостта от онкологични заболявания нараства спрямо предходната година, но остава под средните за ЕС стойности.

През 2015 за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите. Водещи причини за прием в болница са болестите на органите на кръвообращението, на дихателната система и на храносмилателната система.

В доклада се прави извод, че здравето на българските граждани и тенденциите по отношение на рисковите фактори за общественото здраве изискват мерки, които са заложени като приоритети в Концепция „Цели за здраве 2020“ и Националната здравна стратегия 2020 на Министерството на здравеопазването.

Последни новини
Още от Новини