Най-нисък дял на работещите чужденци в ЕС е отчетен в България

Най-голям е делът на заетостта сред чужденците в Испания и Кипър

Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg

49% от гражданите на друга държава в България работят, показват данните на Евростат за 2015. За сравнение, работещите българи са 73,9% от трудоспособното население във възрастовата група 20 – 64 години, съобщава Investor.bg.

България е страната с най-малък дял на работещите чужденци в Европейския съюз (ЕС). Тенденцията, която отбелязва статистическата служба, е по-нисък дял на заетостта сред чуждите граждани в повечето държави от общността. Ситуацията е точно обратната в южните части на континента, както и в някои държави от Източна Европа.

Според статистиката най-голям е делът на заетостта сред чужденците в Испания и Кипър (по 82,2%), Словения (81,7%), Словакия (81,3%) и Португалия (81%). За сравнение, делът на заетост сред гражданите на Испания например е 78,1%, на тези на Кипър – 79,3%, а на словенците – 75,7%.

Делът на заетостта сред чужденците е по-висока спрямо местните жители и в Гърция – 79,8% спрямо 72,6% съответно. Южната ни съседка е страната с най-висока безработица в ЕС в последните години. 

Най-висок дял на заетостта на местните жители е регистрирана в Швеция – 87% от хората на възраст между 20 и 64 години имат работа. За чуждите граждани в страната този процент е 77,2 на сто.

Данните за Германия, която е сред най-притегателните центрове за бежанците, сочат, че делът на работещите германци е 83%, докато заетостта сред чужденците е 72,4 на сто.

През миналата година най-голяма разлика по отношение на дела на заетост сред местните жители и гражданите на държави извън ЕС се наблюдава в Холандия – 82,2% спрямо 59,7%, или 22,5 процентни пункта, и във Финландия (18,8 процентни пункта).

Средно за ЕС делът на заетостта сред гражданите на държави извън ЕС спрямо местното население е със 7,5 процентни пункта по-нисък. 

От Евростат допълват, че нямат данни за произхода на чуждите работници – дали са от друга държава от ЕС, или от трети страни, за България, Румъния и Хърватия. 

Последни новини
Още от Новини