Безработицата за 2015 е на ниво от 9,1%

Тя е намаляла с 2,3 процентни пункта в сравнение с 2014

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Безработицата през 2015 г. е била 9,1%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Тя е намаляла с 2,3 процентни пункта в сравнение с 2014 г. - при мъжете с 2,5 процентни пункта, а при жените - с 2 процентни пункта, като достига съответно 9,8 и 8,4%.

Безработицата сред младежите (15-24 години) е била 21,6%, а за възрастовата група 15-29 години - 14,4%. В сравнение с 2014 г. тези коефициенти намаляват съответно с 2,2 и 3,3 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са били 187 хил. души, което е 61,3% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 5,6%.

Заетите в България през 2015 г. са били 3,03 млн. души, или 49,1% от населението над 15 години, сочат данните на националната статистика. Заетите на възраст 15-64 години са били 2,97 млн. души, или 62,9% от населението в същата възрастова група, съобщава Investor.bg.

Заетостта сред хората на възраст 20-64 години е била 67,1%, или с 2 процентни пункта по-висока в сравнение с 2014 го. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 2,3 процентни пункта, а при жените - с 1,8 процентни пункта, като достига съответно 70,4 и 63,8%.

В групата на 55-64 годишните коефициентът на заетост е 53%. В сравнение с 2014 г. той отбелязва нарастване с 3 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 2,3 процентни пункта, а при жените - с 3,5 процентни пункта.

През миналата година икономически активните (15- 64 години) са 3,27 млн. души, или 69,3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност в тази група нараства с 0,3 процентни пункта.

Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1,45 млн. души, или 30,7%. Броят на обезкуражените в същата възрастова група е 170 хил. души.

Делът на рано напусналите образование и обучение сред 18-24 годишните е 13,4%, а делът на завършилите висше образование сред 30-34 годишните е 32,1%, сочат статистическите данни.

Последни новини
Още от Новини