МОТ прогнозира спад на световната безработица през 2017

В Европа обаче нивата ще останат по-високи от преди кризата

Равнището на безработица в световен мащаб ще се понижи до 5,7% през 2017 г. от 5,8% през 2014-2016 г., намирайки подкрепа в създаването на работни места в САЩ и Европа. Нарастващото население обаче означава, че общият брой на незаетите хора ще се увеличи, казва Международната организация на труда (МОТ) в свой доклад.

Прогнозата на МОТ за спада на нивото на безработица е по-оптимистична в сравнение с преди година, когато агенцията към ООН заяви, че очаква то да остане на равнище от 5,9% от 2014 до 2017 г.

Публикувайки годишния си доклад World Employment and Social Outlook във вторник, МОТ казва още, че общият брой на незаетите ще достигне 200 млн. души за пръв път през 2017 г. спрямо 197,1 млн. души през 2015 г. и прогнозираните 199,4 милиона през настоящата година, предава Investor.bg.

Ръстът ще дойде от развиващите си и нововъзникващите икономики като Русия, Южна Африка, както и Бразилия, където броят на безработните ще нарасне от 7,7 млн. до 8,4 млн. души през тази и следващата година. Прогнозите са и трите държави да се представят много по-зле от очакванията преди година.

„Влошаващите се условия на пазара на труда в тези големи икономики ще доведат до верижни реакции в съответните региони, тъй като разпространението на миграцията, намаляването на паричните преводи и по-бавният ръст на печалбата се отразяват на съседните икономики“, пише в доклада.

Броят на безработните в САЩ обаче се очаква да се понижи до 7,7 млн. души през 2017 г. от 8,7 млн. през 2015 г.

Нивото на безработица в САЩ се очаква да спадне от 5,3% през 2015 г. до 4,9% тази година и 4,7% през следващата година, отчасти заради създаването на нови работни места, но и заради хората, които се отказват да търсят работа.

В ударените от кризата европейски страни като Гърция, Португалия и Испания нивата на безработица са се понижили средно с почти 2 процентни пункта през миналата година, но остават над 20% в Испания и Гърция.

„Понижаващите се цени на енергията и обезценяването на еврото подкрепят по-бързото от очакваното създаване на заетост в ориентираните към износ южноевропейски страни като Испания, Португалия и напоследък – Италия“, се казва в доклада.

Нивата на безработица обаче ще останат по-високи от преди кризата в Европа с големи изключения като Великобритания и Германия. Прогнозите за нивото на безработица в Европа са за спад от 11,6% през 2014 г. до 10,9% през 2015 г., 10,7% през 2016 г. и 10,4% през 2017 г.

Напливът от бежанци в Европа ще представлява краткосрочно предизвикателство, но в дългосрочен план мигрантите ще помогнат да се преодолее недостигът на квалифицирана работна ръка и да намалеят рисковете, свързани със слабия прираст на населението, коментира докладът.

Последни новини
Още от Новини