Постиженията на преговорите в Париж

Двуседмичната конференция на Обединените нации по изменение на климата е преполовена и без значение какво друго ще се случи, тя вече успешно очерта две критични зони.

Майкъл Блумбърг и Робърт Редфорд по време на COP21. снимка: Christophe Morin/Bloomberg Майкъл Блумбърг и Робърт Редфорд по време на COP21. снимка: Christophe Morin/Bloomberg

Майкъл Блумбърг

В унисон с мащаба и важността на глобалните споразумения, най-влиятелните участници, когато говорим за изменения в климата, бяха представителите на градовете и бизнеса. Лидерите и от двете групи дадоха да се разбере, че няма да чакат споразумение, което, ако се случи, дори няма да бъде приложено в максимална степен преди 2020.

Изменението на климата

Кметове и длъжностни лица, представляващи над 500 града, организираха и присъстваха на собствена среща на върха в Париж (чиито домакини бяха кметицата на Париж Ан Идалго и Майкъл Блумбърг). За първи път толкова много местни лидери се събират по време на конференция за изменението на климата на ООН. Те дойдоха не само, за да се гарантира, че гласовете им ще бъдат чути от държавните глави, но и за да изразят своята решимост да действат самостоятелно, да се учат един от друг и да споделят добри практики.

Градовете генерират около 70 процента от глобалните емисии на парникови газове. Докато държавните глави спореха коя страна трябва да направи повече, градовете признаха, че намаляването на собствените им емисии е в техен интерес. В крайна сметка, намалявайки емисиите си, градовете помагат на жителите си да живеят по-дълъг и по-здравословен живот. С подобряването на енергийната ефективност на сградите се спестяват пари на данъкоплатците. Инвестициите в модерна нисковъглеродна инфраструктура повишават стандарта на живот, а всички тези действия, взети заедно, правят градовете по-привлекателни за бизнес и инвестиции. Намаляването на емисиите е мъдра политика, дори ако измененията в климата не са причина за безпокойство.

Рядко се налага градоначалниците да бъдат убеждавани в ползите от предприемане на действия, свързани с климата. В Париж, те се ангажираха с предприемане на още действия. До събота, над 400 населени места подписаха Договора на кметовете, който ги ангажира да предприемат действия за постигане на смели климатични цели - да се приеме обща система за измерване на емисиите, както и публично да докладват своя напредък. Ако толкова много градове могат да се споразумеят по тези действия, защо това да не направят и нациите?

Договорът на кметовете е най-добрата застраховка, която имаме срещу евентуално отстъпление от страна на правителствата. Това е и най-голямата ни надежда, заедно с технологичните иновации, за ускоряване на промяната във всички райони на света през следващите пет години.

Частният сектор ще бъде генератор на технологични иновации, но скоростта на промяната изкуствено се забавяше от пазарната неефективност: невъзможността на инвеститорите да дадат точна оценка на стойността на компаниите, които поемат рискове, свързани с климата. Това скоро ще започне да се променя.

В петък в Париж Марк Карни, председател на групата на Съвета за финансова стабилност на 20, обяви създаването на работната група Climate Related Financial Disclosures (на която се съгласих да бъда председател - бел. на Майкъл Блумбърг).

Карни създава тази индустрия, която на базата на работата на други организации в тази област, ще работи за внасяне на прозрачност относно рисковете, които изменението на климата представляват за пазарите по целия свят.

Повишаването на океанското равнище, бури, засушавания – всичко това има вредно въздействие върху бизнеса: забавяния в доставките, разрушаване на дистрибуторски вериги и повреди в съоръжения. И въпреки това, инвеститорите често си затварят очите пред тези и други рискове, свързани с климата.

Пазарът е неспособен да оцени правилно компаниите, а инвеститорите не могат ефикасно да заделят капитал без надеждни данни за рисковете, пред които се изправят. Освен това, тъй като светът преминава към технологии с ниски нива на въглеродни емисии, предстоят структурни промени в тежковъглеродните индустрии. Това ще се отрази на техния растеж и заетост. Инвеститорите трябва да имат надеждна информация за това на кои от тези рискове и до каква степен са подложени компаниите. Това изисква наличие на обща измерителна система за отчитане. Новата работна група ще работи именно върху създаването й.

За да е ясно: Оповестяването ще бъде доброволно. Работната група няма да се стреми да променя изискванията за това какво трябва да бъде оповестявано от компаниите. Нашата цел ще бъде огласяването да става по-лесно, по-пълно и да бъде по-полезно за компаниите и инвеститорите. Очакваме силно участие от финансовия сектор, защото истинските бенефициенти на тази информация ще бъдат финансовите фирми и инвеститори. С колкото по-добре представени данни разполагат те, толкова по-голям шанс ще имаме за смекчаване на пазарната нестабилност и несигурност, която произтича от изменението на климата и политическият отговор на тези изменения.

Дейността, която тези градове и компании вършат, ще играе централна роля в борбата срещу изменението на климата. Наистина, няма глобално споразумение, което да може да спре покачването на температурата на планетата с 2 градуса по Целзий, но събитията през тази първа седмица имат потенциала да намалят разликата между това, което хората са склонни да направят и това, което учените казват, че е нужно да се направи, за да се избегнат най-вредните въздействия на изменението на климата.

Градовете и бизнесът могат да постигнат намаление на вредните за климата фактори, което далеч надхвърлят обещанията, направени на държавно ниво, като така поставят бъдещето на планетата, а и на пазарите, на по-стабилна почва.

Последни новини
Още от Новини