Преките чуждестранни инвестици нараснаха силно

Причината е корекция на инвестиции от Холандия през юли-август

Евро. снимка: Simon Dawson/Bloomberg Евро. снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Преките чуждестранни инвестиции се увеличиха с 229.5 млн. евро през първите девет месеца на годината в сравнение със същия период на миналата година. Те спадаха със 128.5 млн. евро през първите осем месеца на 2015.
Данните показват, че става дума за значителна корекция, отнесена към периода юли-август.
Дяловият капитал, който към август бе 235 млн. евро, към края на септември вече е 1032 млн. евро. При това през септември този показател е с отрицателна стойност (износ на капитал) - 111 млн. евро.
В същото време подстатията Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по кредити) в края на септември е отрицателна, в размер на 50.9 млн. евро, като се влошава с почти 400 млн. евро спрямо януари – септември 2014 г. Само преди месец тази подстатия бе 602 млн. евро. Отново корекцията е отнесена към юли-август. Данните предполагат, че суми, отчитани като дълг, са прехвърлени като дялов капитал.
Още по-внимателният прочит на данните показва, че корекцията засяга дялов капитал от Холандия. По това перо до август се водеха инвестиция в размер на 100 млн. евро, а месец по-късно те вече са 1 млрд. евро. Холандия е най-големият инвеститор у нас, като има и 588 млн. евро инвестирани под формата на дългов капитал.
Инвестицията от 900 млн. евро съответства на третата непарична вноска в капитала на "Лукойл Нефтохим Бургас", направена от акционера “Лукойл Европа Холдингс” Б.В.-Амстердам, Холандия, която представлява негово вземане от рафинерията в размер на 900 млн. евро. Увеличението на капитала е било вписано на 1 юли.  БНБ не коментира данни за отделни компании.
Освен това данните показват, че през последния месец се е увеличил привлечения дългов капитал от Австрия - от 114 млн. евро до 268 млн. евро.

Последни новини
Още от Новини