Коя е печелившата инвестиционна стратегия за 2020 г.?

Съхраняването на стойността на парите чрез спестявания намалява и трябва да се търсят други подходи

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Началото на годината е добра възможност да се помисли по темата за инвестициите като цяло и да се преосмислят стратегиите.

„Когато инвестират пари, потребителите трябва да се придържат към правилата на инвестиционния триъгълник, състоящ се от сигурност, възвръщаемост и ликвидност“, съветва Керстин Бекер-Айзелен от Потребителския център за консултации в Хамбург. В зависимост от целта, която се преследва, инвестиционната стратегия е различна. Тенденциите и икономическите колебания също играят роля относно инвестиционното решение, пише в свой анализ за германското издание Die Zeit Мелани Кройл.

1. Сигурност

Сигурните инвестиции изискват дългосрочно планиране, тъй като иначе трудно би се постигнала висока възвръщаемост, а това ще бъде изключително важно за 2020 г. 

"Също така през следващата година ще е трудно да печелите пари без риск", прогнозира Маркус Плонер, управляващ директор на компанията за управление на активи Spängler IQAM Invest в Залцбург, която работи в цялата немскоезична област и наскоро бе призната от списание Börsianer като най-иновативното дружество за управление на активи. Плонер споделя няколко факта: Първо, инфлацията е 1-2%, така че съхраняването на стойност чрез спестявания намалява. А от януари и други банки в Германия вече са обявили, че планират да прехвърлят отрицателния лихвен процент от Европейската централна банка на своите клиенти. Спестителите като цяло ще продължат да реализират загуби през тази година.

Сега да разгледаме темата за дълговите ценни книжа.

„През 2020 г., очакваме малка отрицателна възвръщаемост в облигационния сектор при нормални обстоятелства“, казва Плонер. Поради това той съветва инвеститорите, чийто основен приоритет е сигурността, да диверсифицират в различни класове активи, но не и да изключват рисковите, като акции, за да постигнат все пак положителна възвръщаемост.

"Трябва да се възползвате от предимството на диверсификация. Тя е единственото нещо, което е безплатно в капиталовата система", съветва още Плонер. 10-20% трябва да бъдат запазени за акции, като освен държавни облигации от еврозоната инвестициите трябва да се правят и в други класове активи, като например облигации от развиващите се пазари или суровини.

Кристоф Вицке, ръководител на инвестиционната стратегия в Deka, инвестиционното дружество на спестовните банки, също смята, че суровините ще са добра инвестиция през тази година. Той вижда голям потенциал предимно в активи убежища като златото. „Забелязахме увеличение в цената на златото през последните три тримесечия и смятаме, че това ще продължи“, казва Вицке.

Според експерта благородните метали имат две предимства: от една страна не носят отрицателна доходност, а от друга - златото предлага защита срещу риска от девалвация на валутата.

2. Възвръщаемост

Най-висока доходност обикновено носят рисковите класове активи като акции или недвижими имоти. Консултантът по инвестициите на Deka Вицке съветва: "Ако искате да увеличите максимално възвръщаемостта си, трябва да инвестирате в подценени сектори или региони в краткосрочен план". Той вижда големи възможности в европейските, в частност германските акции. "Волатилността, разбира се, винаги е възможна, но цикличните акции на конюнктурно зависимите компании през 2020 г. ще предложат известен потенциал за наваксване", посочва Вицке, давайки за пример автомобилната индустрия.

„Ние сме оптимисти за 2020 г.“, подчертава Маркус Плонер. Според него частното потребление ще поддържа икономиката стабилна, което ще доведе до стабилен растеж. Той също така очаква най-висока възвръщаемост от акциите, особено от европейските. Спадът в преработващата промишленост според него е достигнал дъното, което се отразява на пазарите на труда в Европа. Той не изключва и политическата намеса, но все пак очаква добро развитие за пазарите. Плонер счита за добър знак занапред, че търговският спор между САЩ и Китай донякъде се успокои.

Керстин Бекер-Айзелен предупреждава потребителите да проявяват повишено внимание, когато инвестират в акции. Според нея инвеститорите могат да разчитат и на ETF-ите (борсово търгувани фондове). 

3. Устойчивост

Опазването на климата е сред най-актуалните теми напоследък. Интересът към устойчиви инвестиции в дървесни насаждения, вятърни централи и слънчеви инсталации също се увеличава от години и обемите бързо нарастват. Но в това има и риск.

В момента ЕС работи и по единни изисквания за етично-екологични форми на инвестиране, но засега без никакви резултати. "Терминологията все още е трудна. Всичко може да се нарече зелено", казва Керстин Бекер-Айзелен. Тя вижда два основни подхода: потребителите биха могли да използват принципа на изключване и например да откажат да инвестират в ядрена енергия, въоръжение, порнография или детски труд или да се насочат към възобновяеми енергийни източници, образование, социална дейност, които биха искали да подкрепят.

Вече съществуват етични и екологични алтернативи за всички видове инвестиции, независимо дали спестовни планове, инвестиционни фондове или продукти за пенсионно осигуряване. Основният принцип е, че устойчивите финансови инвестиции включват същия риск като конвенционалните инвестиции. Колко е висока възвръщаемостта зависи от вида на инвестицията.

"Устойчивите инвестиции са тенденция, която вече е необратима", отсича Маркус. Инвеститорите целят да влагат средствата си си все по-чисто, по-разумно и по-екологично - без да жертват възвръщаемост. Той вижда голям потенциал в суровините, клас активи, който през последните десет години имаха малък успех. "Точно затова вярваме, че те ще станат интересни сега", отбеляза Плонер. Spängler IQAM дори разработи собствен индекс на суровините, който измерва различните суровини по отношение на тяхната устойчивост на база показатели като човешките права, условия на труд, екологични аспекти и начини за употреба. Например среброто се използва в перспективни индустрии като фотоволтаични системи или електромобилност.

Последни новини
Още от Анализи