Лагард: Ниски лихви и инфлация ограничават ЕЦБ

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

ЕЦБ ще започне през март политически консултации за преразглеждане на стратегията на банката във валутната й политика, каза Кристин Лагард пред Европейския парламент.

Първите срещи ще бъдат в Брюксел в края на март, когато „ще бъдат изслушани представителите на организации на гражданското общество на общоевропейско ниво с широк обхват от перспективи”, каза Лагард пред ЕП.

Президентът на ЕЦБ каза, че става дума за консултации по теми, близки на европейците като „увеличение на наемите, цената на жилищата, несигурността на работното място или климатичните промени”.

ЕЦБ ще отвори друго средство за комуникация с обществеността на сайта си, където „ще информира широката аудитория за ревизията на стратегията си, непроменяна от 2003г.

„През 2003 светът беше съвсем друг.

И много неща оттогава се промениха, което определено изисква преразглеждане на стратегията на монетарната политика на ЕЦБ”, каза Лагард.

Средата на ниски лихви и ниска инфлация „значително намалява възможността за реакция на ЕЦБ и на останалите централни банки по света, изправени пред икономическо забавяне”.

Последни новини
Още от Начало