Опасения за заразяване от Италия

Графика на деня

Спредовете между доходността по 10г облигации на Италия с Испания и Португалия. Графика: Bloomberg Terminal Спредовете между доходността по 10г облигации на Италия с Испания и Португалия. Графика: Bloomberg Terminal

Опасенията за заразяване от Италия растат на фона на привидното спокойствие. Goldman Sachs предупреди за риска за останалите пазари от еврозоната.

Кривата на Италия се изравнява, бундовете правят рали, а инвеститорите хеджират риска, съобщава Bloomberg.

Графиката показва в бяло разширението между спреда в доходността на 10-годишните италиански облигации и испанските и в жълто спреда между италианските и португалските 10-годишни облигации.

Последни новини
Още от Графика на деня