Световната банка очаква забавяне на китайската икономика

Ръстът на втората по големина световна икономика ще се забави до 6,4% през 2018

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Икономическият растеж на Китай ще се забави през следващите две години, след като политиките за намаляване на задлъжнялостта започнаха да дават резултат, прогнозират от Световната банка, предаде Bloomberg.

Ръстът на втората по големина световна икономика ще се забави от 6,8% през тази година до 6,4% през 2018 и до 6,3% през 2019, посочват от банката в тримесечния си доклад. През тази година страната постигна напредък и по отношение на  преструктурирането на икономиката, след като приносът на инвестициите към ръста на БВП се сви на фона на този на потреблението, посочват от банката.

Курсът на паричната политика, по-строгите регулации на финансовия сектор и продължаващите усилия на правителството за преструктуриране на икономиката в унисон с укрепване темповете на ливъридж се очаква да допринесат за забавянето на растежа, коментират експерти от Световната банка.

Въпреки това нарастващият ливъридж на нефинансовия сектор и несигурността, свързана с цените на имотите, може да попречат на по-нататъшното развитие на експанзията на Китай, предупреждават от банката.

Последни новини
Още от Графика на деня