Делът на SWIFT плащанията в юани

Източник: Bloomberg Terminal

Трансграничната търговия основен фактор за глобалното използване на юана. Графика: Bloomberg Terminal Трансграничната търговия основен фактор за глобалното използване на юана. Графика: Bloomberg Terminal

Трансграничната търговия е основен фактор за международното използване на юана. От 2012 обемът се увеличи от 128,4 млрд юана ($19,3 млрд) до близо 800 млрд юана.

Въпреки спада в началото на 2016 заради волатилността на юана, нивата се възстановиха и през март представляват трикратно увеличение спрямо 2012.

Данните от SWIFT го потвърджават. От началото на 2012 делът на SWIFT плащанията в юани стабилно расте до края на 2015. В момента са на нива от около 1.8%, показва графиката на Bloomberg Treminal.

Последни новини
Още от Графика на деня