АИКБ и СПБ подкрепят мерките на правителството за защита на българското производство

Но откриват и някои недостатъци в тях

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Сдружение „Произведено в България“ (СПБ) заявиха, че приветстват волята на правителството да разработи мерки в защита на българското производство. Според тях в новата кризисна, а и в следкризисната ситуация, става въпрос преди всичко за националната сигурност на България.

"За нас е от изключително значение страната ни да може да гарантира необходимите на българското потребление стоки, както и сигурността на свързаните с тях производства и инфраструктури", смятат АИКБ и СПБ. 

Те са на мнение, че в България се прилагат от големите международни търговски вериги практики на злоупотреба с търговска сила, дискриминация на българските производители чрез анти-пазарни правила и регламентации, ценово ощетяване на местните производители чрез злоупотреба с промоционални практики; агресивно налагане на собствени “бели” марки; фаворизиране на вносните продукти. 
 
Според тях е важно да се направи преработка на Постановлението на Министерския съвет за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на България в търговските обекти. Според АИКБ и СПБ е необходимо да има равнопоставеност на българския производител на българския пазар, като смятат, че това трябва да е трайно и дългосрочно решение, а не само кризисно действие.

Те отбелязват също, че в Постановлението липсва подотрасълът за производството на риба и на продукти от риба и аквакултури. Те допускат, че в списъка може да има и други пропуски и призовават за негово преразглеждане. Позицията им включва и призив за поетапно въвеждане на мерките, за да бъдат максимално ефективни и ефикасни. 

"Твърдението, че промоционалната търговия е една трета от търговския оборот, не отговаря на истината, този дял е над 50%. Промоциите се правят под натиск и без изричното съгласие на производителя. Това жестоко потиска търговските марки на знакови български производители. Така наречените „Бели марки” заемат все по-голям дял в оборота на търговските вериги. Производителите не са заинтересовани да ги произвеждат, защото практически работят на себестойност, а някои дори са на загуба, но са принудени да се съгласят, за да разхвърлят разходите си върху по-голям обем производство (economy of scale). Във връзка с това в проекта би могло да се предвиди текст, че 90-100% от т.н. „бели марки” на веригите, следва да се произвеждат от български производители, при съответната нормална рентабилност за производителя", заявяват АИКБ и СПБ.

 

 

Последни новини
Още от България