ЕЦБ приветства поправката в Закона за БНБ за курса между лева и еврото

Народно събрание реши България да не участва в ERM II при различен централен курс от 1,95583 лв. за 1 евро

Снимка: Alex Kraus/Bloomberg Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Европейската централна банка приветства новата разпоредба на член 29, алинея 3 от Закона за Българската народна банка. Това стана ясно от становище на ЕЦБ относно правомощията на БНБ за налагане на санкции в рамките на тясното сътрудничество и официалния валутен курс на българския лев. 

Според банката промените съответстват на процедурите съгласно Резолюцията за ERM II и Споразумението между централните банки относно ERM II.

"Със законопроекта се цели да се гарантира, че БНБ ще може да приема мерки, поискани от ЕЦБ във връзка с поднадзорните лица, както е предвидено в правната уредба на тясното сътрудничеството между ЕЦБ и БНБ", пише още в становището на ЕЦБ.

От финансовата институция подчертават, че настоящото становище не засяга цялостната оценка на искането за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, отправено от Република България на 18 юли 2018 г., която се извършва в съответствие със съществуващите процедури, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и в Решение ЕЦБ/2014/5 на Европейската централна банка.

Междувременно спорната поправка в чл. 29 от Закона за БНБ мина на второ четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси, предаде investor.bg.

Текстът бе подкрепен с 14 гласа „за“ и 6 „против“. Според записаното в него, считано от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism ІІ) официалният курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз. На практика това е процедурата, по която всяка държава членка на Европейския съюз (ЕС) трябва да мине, за да приеме еврото.

Още по темата

Това означава обаче, че други държави ще могат да искат промяна на валутния курс.

Много важно уточнение е, че Народно събрание реши България да не участва в ERM II при различен централен курс от 1,95583 лв. за 1 евро. Проектът на решение е подписан от депутатите на ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС и „Воля“. Решението е окончателно и не е свързано с мерките за банковия съюз. 

През седмицата на годишната среща на бизнеса с правителството Владислав Горанов и гуверньорът на БНБ Димитър Радев лично декларираха ангажимента, че България ще влезе в ERM II и в еврозоната с този курс или въобще няма да влезе.

Предстои поправките в чл. 29 да бъдат гласувани окончателно и в пленарна зала.

Последни новини
Още от България