3200 лв. са необходими на месец за издръжката на четиричленно семейство в София

2410 лв. е необходимата сума за останалите градове в страната, сочат данни на ИССИ

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Почти 3200 лева са необходимите средства за месечна издръжка на четиричленно домакинство, включващо двама родители и две деца към декември 2018 година за София. Това показват последните данни за потребителските цени и издръжката на живот в България на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ), представени от президента на КНСБ Пламен Димитров.

Сумата е необходима за покриване на основните нужди от храна, поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти.

Средно на едно лице се пада 796 лв., което надхвърля средните за страната стойности с 32 на сто. Това означава, че средната работна заплата на всеки от възрастните трябва да бъде поне 1600 лева.

Средно издръжката на едно лице от четиричленното домакинство за страната е 602 лева. За покриване на разходите в семейството двамата възрастни трябва да получават не по-малко от 1205 лв.

„От началото на 2018 г. издръжката на живот се увеличава с близо 85 лв., след като последователно и през четирите наблюдавани тримесечия се регистрираха умерени темпове на нарастване. В края на 2018 г. издръжката отчита повишение с 3,6%, след като тримесечният темп леко се забави до 0,9% спрямо предходното тримесечие“, посочи Димитров.

За последните десет години нарастването на издръжката на живот е с 25,3 на сто, при база декември 2009 г. През този период в номинално изражение издръжката на живот на едно лице се увеличава с около 121 лева – от 481 лева през декември 2009 година.

През десетгодишния период средната работна заплата за страната нараства с 86,2%, а реално - с 64,9%. За някои области изоставането на средната работна заплата е около 1/3 от средната работна заплата - това се отнася за районите на Видин, Благоевград, Силистра и Кюстендил.

Вижте повече на Investor.bg.

Последни новини
Още от България