Корекция в реимбурсирането на лекарства за социално значими болести предлагат икономисти

Промените ще подобрят достъпа на пациентите до терапия

Снимка: Pyxabay Снимка: Pyxabay

Поетапно повишаване на процента на реимбурсация от Националната здравноосигурителна каса на лекарствените продукти, касаещи лечението на сърдечно и мозъчно-съдови заболявания. Това предлагат от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), съобщава сайтът Investor.bg.

В момента този процент е едва около 30 на сто, а тези болести са в основата на една от водещите причини за смъртност в страната.

Здравният икономист Аркади Шаркови и макроикономистът Стоян Панчев представиха анализ, който е мотивиран от проблема с непрекъснатото увеличение на разходите за медикаменти на НЗОК и нуждата от оптимизация при разходването на средствата по това перо, посочва сайтът.

Според авторите на анализа предлаганите конкретни промени ще подобрят достъпа на пациентите до терапия и ще намалят публичните и домакински разходи за медикаменти. Известно е, че в момента пациентите доплаща голям процент от джоба си за лекарства именно при социално значимите заболявания.

Ето защо в доклада се изследват разходите на НЗОК за медикаменти за четири групи заболявания (сърдечно-съдови, онкологични, диабетни и ревматоидни) за периода 2014 - 2016 г., като се поставя акцент върху диспропорционалното им реимбурсиране. Анализът обхваща 56% от здравно осигурените лица и 40% от реимбурсираните от НЗОК лекарства. 

Вижте повече на Investor.bg.

 

Последни новини
Още от България