Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Какви са вариантите за пенсии от частните фондове?

Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България, Бизнес старт, 14.11.2019

Държавата предлага три варианта за изплащане на втората пенсия в зависимост от средствата, натрупани в партидата ни - пожизнена, разсрочено плащане и еднократно. Този добре структуриран законопроект слага край на двегодишен труд. Универсалните фондове по правило ще изплащат пожизнена пенсия, коментира Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"Трите вида плащания са продиктувани от това, че през 2021 г. първите, които ще придобият право на пенсия от универсален фонд, ще имат не повече от 19 г. осигурителен стаж. Част от тях няма да са събрали достатъчни натрупвания, които да позволяват изплащането на пожизнена пенсия в смислен размер. Затова е сложена долна граница от 15% от минималната пенсия - т.е. около 35 лв".

"При по-малко от 15% се осъществява разсрочено изплащане. Има и трета група - хората с натрупани сума под трикратния размер на минималната пенсия. Хората с малки натрупвания не биха придобили право на пенсия от първия стълб", уточни гостът.

"Размерът на пенсията през 2021 г. ще се изчислява на база натрупвания. Става дума за 18 000 жени. 1/4 от тях ще получат пожизнена пенсия. Около 20% от тях ще имат натрупвания под този праг, който да позволява еднократно изплащане на средствата. Основната част от тези хора не са в България. В момента осигурените лица у нас са 2,8 млн., а тези с партиди в универсалните фондове са над 3,5 млн.".

Владислав Русев изтъкна важността на акуратното редуциране на държавната пенсия. "В механизма на изготвяне на редукция има два основни недостатъка. В момента редукцията на пенсията за избралите да се осигуряват в универсален фонд е 20%, а трябва да е не повече от 6%", допълни той.

Последни новини
Още от Бизнес старт