Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Екологичните предизвикателства на фокус в селскостопанската политика на ЕС

Светлана Боянова, Институт за агростратегии и иновации, Бизнес старт, 14.07.2017

 

Общата селскостопанска политика на ЕС трябва да продължи да се модернизира, да се опрости и да се разреши ключовия дебат дали тя може да отговори както на икономическите цели, така и на екологичните предизвикателства, които стоят пред нея. Това коментира Светлана Боянова от Института за агростратегии и иновации в ефира на "Бизнес старт" с Живка Попатанасова. 

По думите ѝ на въпрос дали общата селскостопанска политика на ЕС се справя с екологичните предизвикателства, 46% от анкетираните фермери и граждани отговорят, че не виждат никакъв напредък.

"Това означава, че зелените плащания, които бяха въведени 2013, както и агроекологичните плащания и усилията за борба с климата в програмите за развитие на селските райони, имат нужда от преосмисляне", отбеляза Боянова.

Последни новини
Още от Бизнес старт