Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Дойде ли краят на фирмените кражби

Симеон Хинков в Бизнес старт, 12.01.2017

Симеон Хинков, юрист. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Симеон Хинков, юрист. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Въведе се една доста по-усложнена форма за приемане на решение на общото събрание на ООД и на ЕООД. За това до сега не се изискваше нотариална заверка, а сега за конкретно посочени решения на тези органи се изисква такава. Това касае промяна на управител, увеличаване и намаляване на капитала, разпореждане с имоти и приемане на нов съдружник. За да са действителни тези действия, трябва да бъдат нотариално заверени с две заверки, извършени едновременно. Това каза юристът Симеон Хинков в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Йоанна Николова

Теоретично всяка компания, всяко дружество с ограничена отговорност, да стане жертва на фирмена кражба, да се смени управителя, да се разпродадат активите й и да се изпразнят банковите й сменки, обясни гостът. "Но по-често се случва с компании, които не проглеждат толкова често в търговския и имотния регистър. В някакъв момент се оказват с нов управител и с куха фирма, докато за една по-голяма компания може по-трудно да бъде внесена промяна в партидата й без тя да разбере".

"Режимът безспорно е добър, но сигурността си има цена. Нотариалните такси може да не са проблем, но събирането на едно място на всички съдружници понякога е. Прие се възможност, ако общото събрание на дружеството прецени, че не иска да ползва този усложнен режим, да запише това в своя дружествен договор и по този начин ще се откаже от новите правила и по-високата сигурност, която дават. Ако в момента не е записан такъв отказ новият закон важи за всички решения, взети от 01.01.2017 насам".

Една от основните гаранции, въведени в Закона за търговсия регистър е задължението длъжностното лице по регистрация да преглежда в базата данни на нотариусите не само дали са заверени, но и дали са заверени в този смисъл, решенията на дружеството, подчерта Хинков. "Така ще се избегне опасността за имитиране на нотариална заверка".

"Общият тон на промените в търговския закон са дициплиниращи, не само в сферата на дружественото право, но и в производството по несъстоятелност. Идеята е да се ограничат възможностите за измами и така да могат да се обезщетяват реални кредитори по по-добър начин. Законът никога не е перфектен, написан е от хора, но смятам, че в момента е достатъчно добър, за да урежда търговския оборот в страната". 

Какъв е срокът в който трябва да се реагира в случай на измама? Каква е най-често използваната схема за измами с кражба на фирми? Проработи ли мярката за известяване с СМС-съобщения при промяна в документите на компаниите? Кои са най-честите измами? Как се отрази възможността за електронно подаване на документи на възможностите за престъпни действия, свързани с измами и "изпразване" на компании? Установяването на измамата или връщането на отнетите активи е по-големият проблем за правосъдната ни система? 

Вижте целия коментар:

 

Последни новини
Още от Бизнес старт