Фирмите трябва да си изберат доставчик на ток до 10 юни

Ако до 10 юни клиент не е избрал доставчик, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато

17:50 | 2 юни 2021
Автор: Даниел Николов
David Paul Morris/Bloomberg
David Paul Morris/Bloomberg

Фирмените клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия след 1 юли, напомня Министерството на енергетиката. 

Това трябваше да стане през есента, но срокът бе отложен заради поредната вълна на коронавируса. По този начин всички, дори и най-малките бизнеси, ще излязат на свободния пазар. На регулирания ще останат само домакинствата.

Фирмите трябва да подадат чрез избрания нов доставчик заявление към електроразпределителното предприятие, което ги обслужва, до 10 юни 2021 г.

Министерството на енергетиката съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са разработили въпроси и отговори, чрез които да помогнат на фирмите при тези процедури. По-подробна информация може да бъде открита и на специализираната платформа на КЕВР на следния интернет адрес: https://platforma.dker.bg/, както и на http://ofertizatok.bg/

Ако до 10 юни небитов клиент не е избрал доставчик и не е подадено заявление за снабдяване с електроенергия на свободния пазар, така че реалните доставки да започват от 1 юли, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато. Той ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция, като цените ще са значително по-високи. Пасивното поведение от страна на потребителите в този случай е неприемливо, защото ще доведе до повишаване на сметките им за електроенергия, предупреждават двете институции.

Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Доставчикът трябва да притежава лицензия за извършване на дейността  „търговия с електрическа енергия“. 

Клиентите могат да сменят доставчиците си всеки месец, но не бива да се подвеждат и да гледат единствено ниската цена, а и да обръщат внимание на договора в неговата цялост, предупреждават от КЕВР.