Investor Media Group и ВУЗФ са сред учредителите на първия у нас център за зелени и устойчиви финанси и енергетика

На 31 март беше поставено началото на Green Finance & Energy Centre

18:18 | 7 април 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Investor Media Group и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), което е част от медийната група, са сред учредителите на първия и единствен по рода си в България think-tank за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre.

Той ще работи като място за създаване на диалог, обществен дебат и политики в областите на устойчивите финанси и енергетиката и ще предоставя добри практики в сфератта, които да водят до конкретни решения.

Според проучване на VUZF Lab върху средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики - Ecology, Social, Governance), 83,9 на сто от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, но в същото време над 41% от тях изпитват недостиг на информация, а 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост.

Сред целите и първите инициативи, които ще предприеме Green Finance & Energy Centre, са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин. 

Центърът ще анализира ESG средата, свързана с разбирането и имплементирането в корпоративните практики на устойчивостта в трите направления - екологична, социална и свързана с корпоративното управление. Той си поставя задачата да партнира на институциите в разработването и доизграждането на законодателната рамка и провеждането на конкретни политики за промяна на средата.

Green Finance & Energy Centre се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ), и се реализира в партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. В него участват близо 30 от най-авторитетните личности в страната ни и представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите. Сред тях са и изпълнителният директор на Investor Media Group Виктория Миткова.

От страна на ВУЗФ в публичното представяне се включи доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение в бизнес университета, както и проф. Виржиния Желязкова, директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“ във VUZF Lab, която представи проучването.