БНБ ревизира в посока нагоре очаквания спад на БВП у нас до -5,5%

Прогнозата на централната банка е реалният БВП да достигне нивото си от преди пандемията към средата на 2022 г.

19:44 | 13 октомври 2020
Обновен: 19:44 | 13 октомври 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Българска народна банка извърши възходяща ревизия на икономическия спад у нас през 2020 г., като централната ѝ прогноза сега е за 5,5-процентно понижение на БВП спрямо очаквания 8-процентен спад през юни, става ясно от последната макроикономическа прогноза на институцията. 

“Това отразява по-благоприятните от очакваното тенденции през второто тримесечие на 2020 г. по линия на крайните потребителски разходи, инвестициите в основен капитал и външнотърговските потоци”, се посочва в доклада на БНБ. 

Според базисния сценарий на прогнозата реалният БВП на България ще се понижи с 5.5% през 2020 г., което ще се определя главно от спад на частното потребление (принос с -1.9 процентни пункта), спад на инвестициите в основен капитал (принос с -1.8 процентни пункта) и в по-малка степен от негативния принос на нетния износ (с -1.2 процентни пункта). 

Институцията очаква фискалната политика да има силно изразено антициклично въздействие, като допринася положително за икономическата активност както чрез по-високия размер на разходите за правителствено потребление и инвестиции, така и чрез увеличените нетни трансфери към домакинствата. 

“В съответствие с допусканията за развитието на външната среда и за овладяване на пандемията през периода 2021–2022 г. очакваме постепенно възстановяване на икономическата активност, като реалният БВП се очаква да нарасне съответно с 4.0% и 3.8% и към средата на 2022 г. да достигне нивото си от преди пандемията”, посочват още от институцията. 

Според БНБ в най-голяма степен за нарастването на икономическата активност през периода ще допринасят частното потребление и износът на стоки, както и същественото нарастване на публичните инвестиции въз основа на направените за тях допускания. 

Годишната инфлация се очаква да се забави значително до 0.3% в края на 2020 г. (от 3.1% в края на 2019 г.), което отразява същественото понижение на международната цена на петрола в евро и забавянето на базисната инфлация под въздействие на свиването на частното потребление на годишна база. 

“Очакваме общата инфлация да се ускори до 1.9% в края на 2021 г. главно поради нарастването на цената на петрола и постепенното ускоряване на базисната инфлация, след което през 2022 г. да се забави до 1.6%”, отбелязват от БНБ.