ББР ще участва в инициативата „Три морета“

Инициативата е политически проект на равнище държавни глави на 12 държави членки на ЕС

15:07 | 2 септември 2020
Обновен: 16:51 | 2 септември 2020
Автор: Стефимир Гроздев
ББР ще участва в инициативата „Три морета“

„Българската банка за развитие" (ББР) ще участва в Инвестиционния фонд към Инициатива "Три морета", става ясно от днешните решения на Министерски съвет. 

Инициативата „Три морета" е политически проект на равнище държавни глави на 12 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. Тя се развива като прагматична платформа за регионално сътрудничество с основен фокус развитие на сътрудничеството в търговско-икономическата област, задълбочаване на интеграцията на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма свързаност между тях по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии, бизнеса.

Дейността на фонда е в допълнение към вече съществуващите фондове по линия на ЕС и е насочена към финансиране на проекти, свързани с инфраструктурата на транспорта, енергетиката, цифровите технологии и пр., с оглед компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на ЕС. Оценката за необходимите за региона на Инициативата „Три морета" инвестиции в областта за транспортната инфраструктура до 2030 г. е 290 млрд. евро, за енергетиката 87 млрд. и за дигитална инфраструктура 130 млрд. евро.

Участието на ББР в Инвестиционния фонд е свързано с декларация за задължение за минимална вноска на стойност от 20 000 000 евро, която да бъде осигурена от собствени средства на банковата институция.

Междувременно по време на днешното си заседание правителството реши минималният дневен размер на обезщетението за безработица да се повиши от 9 на 12 лв. от 1 отомври 2020 г., т.е. с 33%. Увеличението ще се отрази благоприятно на между 30 000 и 33 000 безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, които бяха одобрени от правителството.

Паралелно с нарастването на минималния размер на обезщетението за безработица, от 1 октомври срокът за получаването му ще се удължи от 4 на 7 месеца. Промяната ще важи за обезщетенията, отпуснати след 30 септември, както и за отпуснатите по-рано, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври. Новата разпоредба ще се отрази положително на между 13 000 и 15 000 души средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември.