Народното събрание избра Владимир Савов за заместник-председател на КФН

Петър Джелепов е избран за член на Комисията

13:45 | 23 юли 2020
Обновен: 14:03 | 23 юли 2020
Автор: Магдалена Иванова
Владимир Савов. Снимка: БГНЕС/Гергана Костадинова
Владимир Савов. Снимка: БГНЕС/Гергана Костадинова

На редовно заседание на Народното събрание в четвъртък депутатите избраха Владимир Савов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, водещ управление „Застрахователен надзор“ и Петър Джелепов за позицията на член на Комисията, отговарящ за политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, съобщават от КФН.

Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансовия анализ, застраховането, капиталовите пазари и банковото дело. Запознат е в детайл с дейността на КФН заради шестте години, в които заема длъжността на член на КФН. По време на този период последователно изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Инвестиционен надзор“ и правомощията на заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН Владимир Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законодателство.

Натрупаният международен опит на Савов разкрива ясна перспектива пред КФН и позиционирането й на картата на европейските регулаторни органи. Българският застрахователен сектор е неразривно свързан с европейския и световен такъв. Споделянето на добри практики и възможности за развитие и сътрудничество на международно ниво е и част от визията на КФН за прилагане на европейски и световни принципи на локално ниво.

„Владимир Савов е стратег, ориентиран към резултатите, базирани на прозрачност и законодателство. Стандартите му на работа са високи и в унисон с организационните ценности, мисия и визия. Убеден съм, че с връщането си в екипа на КФН, заедно с Владимир Савов, ще постигнем изключителни резултати при изпълнение на целите, които си поставяме.“ Сподели Бойко Атанасов, председател на КФН.

Професионалната кариера на Петър Джелепов преминава през ръководството на регионални структури в банковия сектор, през управление на процеси и екипи, както и през анализ и създаване на модели в услуга на индивидуалните потребители. В последствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в банковия сектор. Фокус в представянето му са уменията за водене на преговори, анализ на макро и микро ниво и разбиране на нуждите на потребителите. По време на над 10-те години опит в сферата на управлението той акцентира върху реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти

Позициите, които заема последователно са свързани с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потребители като той въвежда и оптимизации на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност.

От парламентарната трибуна г-н Бойко Атанасов заяви, че и двамата кандидати притежават пълния набор от качества, гарантиращи силен експертен екип в КФН, който да постига високи резултати и да осигурява стабилност и предвидимост за гражданите и поднадзорните лица, в синхрон с визията му за развитие на Комисията.