Нито една компания от автомобилния сектор в България не планира да спре дейност

Близо 10% от компаниите в бранша съобщават, че продължават активно плановете си по разширяване на дейността си у нас

13:10 | 12 май 2020
Обновен: 11:31 | 6 юни 2020
Снимка: Christophe Morin/Bloomberg

Нито една компания от автомобилния сектор в България не планира да затвори производството си. Това става ясно от проучване на Colliers сред компаниите в автомобилната индустрия в страната. 

Близо 10% от компаниите в бранша съобщават, че продължават активно плановете си по разширяване на дейността си в България с нови производствени мощности. 

Още от началото на извънредното положение, част от компаниите са предприели допълнителни мерки за справяне с последствията от здравната криза като платен и неплатен отпуск, работа на смени. В следващите 18 месеца 1/3 от производителите ще продължат дейността си както досега, а 33% обмислят различни възможности за повишаване на ликвидността си. 

47% от автомобилните производители са споделили, че са кандидатствали за финансова подкрепа от правителството по схемата „60/40“, а останалите смятат, че не се нуждаят от тях на този етап или не са адекватни за бизнеса им. Вместо това, предлагат друг вид помощ, която считат за по-ефективна – „50/0“ или „60/0“, мярката да се предостави за по-дълъг период от време, бюрократичната част в процеса да се съкрати и да се помисли за подкрепа на индустрията и в периода след извънредното положение.

Всички участници в проучването са споделили, че са приложили редица мерки за предпазване на служителите от COVID-19. Сред тях са повече, но по-кратки смени, работа от вкъщи за тези, чиито функции позволяват, осигуряване на безопасно разстояние между хората, измерване на температурата и други. Почти половината от компаниите съобщават, че се е наложило да преустановят дейност за времето, през което производителите на оборудване, на които доставят компоненти също са спрели производство. Другата половина – компании, доставчици на компоненти и за други сектори, са продължили дейността си с по-забавени темпове или са преструктурирали процесите си.

Методът на изследване на Colliers са телефонни интервюта, състояли се в края на април 2020 г. Преобладаващата част от участниците са с централа в Германия, с между 250 и 1000 служители, и представляват доставчици от Първо ниво - такива, които взаимодействат директно с основния производител (ОЕМ) и обикновено произвеждат автомобилен хардуер и софтуер. От компаниите, включени в проучването, близо 90% са с една локация в България, останалите имат по две или повече производства на територията на страната.