Въведените в експлоатация жилища у нас нарастват с близо 34% през първото тримесечие

В същото време строителната продукция през март намалява с 14% на годишна база

12:16 | 8 май 2020
Обновен: 12:13 | 6 юни 2020
Снимка: Bing Guan, Bloomberg

В същото време строителната продукция през март намалява с 14% на годишна база

Въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. са 751, а новопостроените жилища в тях са 3 473. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 86 повече, или с 12.9%, а жилищата в тях нарастват с 876, или с 33.7%. Това става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 79.4%, с тухлена - 17.7%, с друга - 2.5%, и с панелна - 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (19.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и вилите.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 100 сгради с 699 жилища, София (столица) - 99 сгради с 852 жилища, и Пловдив - 99 сгради с 308 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41.0%), следват тези с три стаи (34.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.3%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2020 г. е 326.1 хил. кв. м, или с 47.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 57.7% и достига 250.5 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 85.3 кв. м през първото тримесечие на 2019 г. на 93.9 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 234.7 кв. м, и Силистра - 199.0 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 70.0 кв. м, и Благоевград - 66.7 кв. метра.

По предварителни данни през март 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 11.2% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 14% на строителната продукция през март 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.

През март 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 15.3%, а от гражданското/инженерното строителство - с 5.3%.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 16.8%, а при гражданското/инженерното строителство - с 9.8%.