СТАДА в лидерска позиция за 2019 г. след инвестиции в секторите за продукти за грижа за здравето и генерици

Компанията отбелязва двуцифрен ръст на продажбите на няколко големи пазара в Европа

15:43 | 12 март 2020
Обновен: 15:43 | 12 март 2020
Снимка: Деян Лаковски управител на “СТАДА ФАРМА България”
Снимка: Деян Лаковски управител на “СТАДА ФАРМА България”

СТАДА отчете ръст от 12% за 2019 г. в продажбите на групата, които достигнаха 2,61 млрд. евро, и увеличение от 24% на печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) до 625,5 млн. евро, след като компанията финализира обявените придобивания и интегрира придобитите предприятия.

СТАДА развива корпоративна култура, базирана на нагласата за развитие, и това доведе до силен ръст на продажбите на основните пазари и значително увеличение на пазарния дял в цяла Европа.

Главният изпълнителен директор на СТАДА Петер Голдшмидт: “Тези изключителни резултати за 2019 година способстват ускореното инвестиране в дългосрочното ни израстване в бъдеще и издигат СТАДА до позицията на най-надеждния партньор в сферата на генериците и продуктите за грижа за здравето.”

 Двуцифреният ръст на продажбите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) на СТАДА за 2019 година осигурява основа за по-нататъшен органичен растеж и дейности, свързани с развитие на бизнеса през тази година.

Отчетеният ръст на продажбите с 12% до 2,61 млрд. евро за миналата година включва ръст на продажбите на генерични лекарства с 11% до 1,53 млрд. евро и ръст на продажбите на брандирани продукти с 13%, които достигнаха 1,07 млрд. евро.  Групата отбелязва силен органичен ръст на продажбите от 8%.

Чрез инициативи за увеличаване на производителността и текущата оперативна ефективност СТАДА още повече засили интегритета на веригата си на доставки и нискоразходния си оперативен бизнес модел. Тези мерки се отразиха на печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която скочи с 24% и достигна 625,5 млн. евро.

“Тези отлични резултати ни дават възможност да ускорим инвестициите си не само в разработването на наши собствени продукти, но и в съвместното разработване на продукти с други компании и в продукти, лицензирани отвън. Това поддържа нашата устойчивост и дългосрочен растеж, като същевременно продължаваме да изграждаме най-добрия екип в индустрията”, подчерта Петер Голдшмидт, главен изпълнителен директор на СТАДА.

В качеството си на предпочитан партньор СТАДА има сключени повече от 50 лицензни споразумения през 2019 година, включително в много перспективната сфера на биоподобните лекарства.

“През 2019 година ние показахме гъвкавост и завоювахме пазарен дял от своите конкуренти на всички големи европейски пазари“, отбеляза Петер Голдшмидт. “На базата на изключителните резултати, постигнати от нашия екип - лидер в индустрията, ние ще можем да продължим по своя път на израстване в бизнеса и да позиционираме СТАДА като най-надеждния партньор в сферата на генеричните лекарства и продуктите за грижа за здравето.” 

„През 2019 година СТАДА България генерира пазарен дял, постигна растеж на бизнеса над ръста на пазара на генерични лекарства, и увеличи броя на служителите си с над 30%.  СТАДА допълнително ще засили присъствието си на българския пазар с придобиването на Валмарк, с непрекъснат растеж с темпове над ръста на пазара и навлизане в нови терапевтични сегменти, като нашата ясна цел е да продължим да осигуряваме висококачествени и достъпни продукти за хората в България”, допълни Деян Лаковски управител на “СТАДА ФАРМА България” ЕООД.

СТАДА надскочи своите конкуренти и завладя значителен пазарен дял на почти всички свои основни пазари през 2019 година. Двуцифрен ръст на продажбите бе отбелязан в Германия, Италия, Испания, Франция и Великобритания. В Русия новоназначен управленски екип прилага стратегия за оптимизация, за да адресира спада, отбелязан през 2019 г.

Едновременно с двойното разширяване на европейското си присъствие СТАДА продължи да инвестира в нововъзникващи пазари и по-конкретно в Близкия Изток, Виетнам и Филипините.