Бюджетният излишък намалява до 1,1 млрд. лв. след сделката за F-16

През август министерството на отбраната е превело 1,2 млрд. долара по сметка на правителството на САЩ

19:55 | 30 август 2019
Левове. снимка: Bloomberg
Левове. снимка: Bloomberg

Бюджетният излишък намалява значително заради сделката за закупуването на изтребителите F-16 Block 70. Министерството на финансите очаква бюджетен излишък от 1,1 млрд. лв. към края на август спрямо 3,2 млрд. лв. в края на юли. На месечна база само за август бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно.

След ратифицирането от парламента на международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, през август министерството на отбраната е превело сумата в размер на 1,2 млрд. долара по сметка на правителството на САЩ.

„С това българската страна изпълни ангажимента си по договорите, сключени по проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България и започна тяхното практическо изпълнение“, съобщава финансовото министерство.

Значителният размер на разходите за реализирането на инвестиционния проект е довело до свиване на текущото превишение на приходите над разходите към края на август до около 1 % от прогнозния БВП, допълва министерството.

Вижте повече на Investor.bg.