11 386 земеделски стопани получиха 43,6 млн. лева по НАТУРА 2000

От ДФЗ уточняват, че изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните

11:35 | 17 май 2019
Обновен: 08:24 | 6 юни 2020
Снимка: pixabay.com

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 43,626 млн. лева по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 г.  Субсидиите постъпиха по сметките на 11 386 земеделски стопани, предава Investor.bg, позовавайки се на информация от пресцентъра на Фонда.

Investor.bg припомня, че мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона.

От ДФЗ уточняват, че изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, посочени в наредби на Фонда за прилагане на мярката от 2015 г., като са съобразени с последното изменение от 1 март тази година.

Финансовата подкрепа се осигурява под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими (ограничения) за земеделски дейности, включени в заповедта  на министъра на околната среда и водите, за обявяване на съответна зона от Натура 2000.

Прочетете още в Investor.bg.