Paysera България търси 2 млн. лева от пазара ВЕАМ на БФБ

Компанията цели да подобри своите дигитални платежни услуги на пазара в България и Румъния, и да увеличи клиентската си база

13:15 | 29 май 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Българската финтех компания Paysera планира първично публично предлагане на ВЕАМ пазара, което ще бъде за обикновени акции на Пейсера България АД. Основната цел на първичното предлагане е покриване на капиталовите изисквания за лицензиране на дружеството от местния регулатор, както и засилване и разширяване на дейността, става ясно от съобщение от сайта на компанията.

Това е важна стъпка в развитието на компанията, която ще й позволи да предложи по-добри дигитални платежни услуги на пазара в България и Румъния, да достигне до по-голям брой клиенти, с по-висока потребителска удовлетвореност.

Набраните средства ще бъдат използвани по следните направления: подготовка за локален лиценз за дружество за електронни пари и покриване на капиталови регулаторни изисквания; развитие на основните платежни услуги; учредяване на дружество за колективно финансиране с фокус ипотечно кредитиране.

Датата на първичното публично предлагане е 12 юни 2024 г.

Вече 8 години Paysera България прави иновации в сферата на разплащанията, предлагайки дигитални платежни услуги за физически и юридически лица. Бизнесът в Европа става дигитален и трансграничен и има нужда от адекватно банкиране. Банковият сектор, който реализира огромни печалби също подлежи на трансформация.

Paysera е бъдещето на банкирането в дигиталната ера: без офиси, без хартия, дигитално, дистанционно, мобилно, трансгранично.

Групата от компании Paysera Network е глобална онлайн платформа за дигитални платежни услуги за физически и юридически лица, лицензирано дружество за електронни пари oт 2012 г.  Групата включва партньорска мрежа в: Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Албания, Косово, Украйна и Грузия.

През 2019 г. Paysera България основа дъщерно дружество в Румъния и е собственик на 95% от капитала му. В офисите  в София и Букурещ работят над 50 човека местни екипи. Клиентите на компанията в България и Румъния са 70 000 физически и юридически лица (идентифицирани клиенти). Ключовите показатели на Paysera България показват тенденции на устойчив ръст.