Най-високите заплати в България отново са в малки общини

Първите три места се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури

13:29 | 7 февруари 2024
Обновен: 13:31 | 7 февруари 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Investor Media Group
Снимка: Investor Media Group

Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите хора в България за 2022 г. е в община Челопеч (3398 лв.), съобщиха от  Института за пазарна икономика (ИПИ). В началото на април миналата година от ИПИ информираха, че най-високата заплата в България за 2021 г. е била също в тази община - 2930 лв.

На второ място за 2022 г. е средната заплата в община Козлодуй (2949 лв.), а на трето място е изненадата тази година - община Кнежа (2813 лв.). Първите три места се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури. На четвърта позиция е Столична община (2475 лв.), следвана от общините Раднево (2450 лв.), Пирдоп (2440 лв.) и Гълъбово (2260 лв.). Топ 10 се допълва от общините Девня (2156 лв.), Панагюрище (2050 лв.) и Божурище (1925 лв.). 

ИПИ открива петата година на инициативата за разпространение, визуализация и анализ на общински данни - "265 истории за икономика" (www.265obshtini.bg), с карта на заплащането по общини през 2022 г. Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната. Картата на заплатите дава различен поглед към икономиката на страната, като разкрива успешни примери за развитие както в големите икономически центрове, така и в по-малки индустриални общини. ИПИ отново публикува и по-дълъг ред данни (за периода 2018-2022 г.), което дава възможност за проследяване на динамиката през последните пет години.

Къде са най-високите заплати в страната?

За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района, посочват от ИПИ. В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната. Интересен е пробивът в топ 10 на община Кнежа, където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната – стопански дейности, които отчитат много силни финансови резултати през 2022 г. 

Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община - 2475 лв. (4-то място в страната), община Варна - 1642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив - 1584 лв. (22-ро място в страната). Отново наблюдаваме силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра. В топ 25 по заплати в страната влизат 1) общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София; 2) общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и 3) общините Марица и Куклен до Пловдив. 

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018-2022 г., посочват от ИПИ. Средната заплата на наетите в 215 общини в страната бележи ръст между 40 на сто и 70 на сто за четири години. В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50 на сто в периода 2018-2022 г. Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията. 

/по БТА/