ЕЦБ ще наложи първите по рода си климатични глоби на банки

Глобите се натрупват всеки ден и могат да достигнат до 5% от средния дневен приход на банката

07:16 | 30 май 2024
Обновен: 09:22 | 30 май 2024
Автор: Никълъс Комфърт и Хорхе Зулоага
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската централна банка е готова да предприеме безпрецедентната стъпка за налагане на глоби на няколко кредитора за техния продължителен провал да се справят с въздействието на изменението на климата.

Четири кредитора са изправени пред санкции, след като не са спазили сроковете, определени от ЕЦБ за оценка на излагането им на климатични рискове, според хора, запознати с въпроса. Сумите все още не са окончателни и може да са до голяма степен символични, казаха хората, които пожелаха да не бъдат назовавани, тъй като този ход не е публичен.

Говорителка на ЕЦБ, която пряко контролира повече от 100 банки, отказа коментар.

Налагането на глоби все още бележи необичайно сурова стъпка към принуждаването на банките да се съобразяват с възгледите на ЕЦБ за това как трябва да управляват климатичните рискове. Този ход идва след години на натиск, като бившият шеф на банковия надзор Андреа Енрия заяви в септемврийско интервю за Bloomberg, че ЕЦБ ще прибегне до подобни санкции като алтернатива на по-високите капиталови изисквания.

Глобите се натрупват всеки ден и могат да достигнат до 5% от средния дневен приход на кредитора. За банка с годишен приход от 10 милиарда евро (10,9 милиарда долара), например, това би предполагало дневни глоби от до 1,4 милиона евро при най-лошия сценарий, въпреки че реално наложените глоби може да са много по-малки.

Банките, които са попаднали под санкции, сега натрупват ежедневни глоби, докато нередностите продължават, казаха хората. Може да се вземат предвид и смекчаващи фактори, което означава, че някои глоби могат да бъдат намалени или дори отменени, каза един от хората.

ЕЦБ многократно е предупреждавала, че кредиторите не правят достатъчно, за да се подготвят за последиците от екстремни метеорологични сътресения върху стойността на активите или за риска клиенти с големи въглеродни отпечатъци да излязат от бизнеса. Надзорният орган каза, че първоначално е заплашил 18 банки със санкции, което означава, че натискът от ЕЦБ води до резултати за повечето фирми.

Европейските разпоредби изискват банките да преценят дали са — или ще бъдат — изложени на съществени рискове и да отразят това в своите капиталови резерви. ЕЦБ каза, че кредиторите обикновено трябва да разберат всички съответни двигатели на риска, свързан с климата и околната среда, и как те са засегнати предвид техните експозиции.

Строгостта, с която ЕЦБ настоява банките да управляват своя климатичен риск, е в контраст с подхода, възприет от Федералния резерв, като председателят Джеръм Пауъл каза, че Фед има „тесни, но важни отговорности по отношение на финансовите рискове, свързани с климата“. Банките в Европа предупредиха, че разколът в регулаторната среда рискува да ги постави в по-неизгодно конкурентно положение спрямо техните колеги в САЩ.

Франк Елдерсън, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, не показа голяма склонност да забавя европейските усилия в областта на климата. В публикация в блог от 8 май той написа, че „оценката на съществеността не е просто „хубаво да я има“ – познаването на вашите рискове е предпоставка за справяне с тях.“

Въпреки че някои банки започнаха да заделят капитал за покриване на рисковете, свързани с климата, и подобриха управлението на риска, Елдерсън изброи няколко недостатъка, включително:

 Не се вземат предвид всички съответни рискови категории;
 Фокусиране само върху преходни рискове и пропускане на физически рискове или разглеждане само на подгрупа от географски региони;
 Използване на нетен подход вместо брутен за идентифициране на рисковете, което подкопава способността на банките да измерват действителното въздействие и да планират смекчаване.