Многообразие, коронавирус и заетост

Джонатан Левин, декан на Факултета по бизнес на Станфорд за предизвикателствата в обучението по време на пандемия

10:19 | 19 април 2021
Обновен: 16:27 | 19 април 2021
Многообразие, коронавирус и заетост

Левин е икономист, известен с работата си в областта на договорните отношения и установяването на пазарни правила. Журналистката в областта на образованието и финансите Джанет Лорин се срещна с него в Zoom, за да поговорят относно инициативата, свързана с коронавируса, заетостта и многообразието, представена миналата година от Факултета по бизнес на Станфорд, на който той е декан от 2016 г. Ето и съкратена версия на техния разговор.

Стремежът ви към многообразие включва ли промени в казусите, които използвате, за да илюстрирате проблемите, пред които
се изправят бизнес ръководителите?

Поставили сме си за цел стремежа да запазим основните положителни фигури в казусите, които в по-широк смисъл засилват това многообразие. По-специално, искахме да увеличим броя на казусите, в които има само действащи лица от малцинства. Получихме съдействие от наши бивши студенти, по-специално чернокожи, които ни помогнаха да включим по-интересни главни герои в казусите. Досега имаме 19 казуса, които са завършени или в процес на работа. Преди две години около 1% от нашите казуси включваха чернокожи участници. Следващата година ще бъдат вече 6%.

Как ще изглежда факултетът по бизнес след едно десетилетие, ако вашите усилия се окажат успешни?

Бихме искали всеки, който дойде да учи във факултета, да попадне в среда на многообразие, в една глобална студентска общност с разнообразен опит и перспективи и силно чувство на принадлежност. Ако този факултет си върши добре работата в продължение на 10 години, на 20 години или на 30 години, това ще проличи в облика на корпоративните лидери в САЩ и по света.

Какво е мнението ви за състоянието на пазара на труда?

Много по-добро е от миналата година. Вече има доста стабилна верига от стажове, така че нашите студенти имат по-добри възможности в това отношение. Но ние все пак следим положението внимателно, защото ситуацията е необичайна и има много предизвикателства. Все още е малко рано да се каже, но все пак се надявам, че възможностите за завършилите студенти ще бъдат по-разнообразни тази година. По време на пандемията бяха прекъснати толкова много процеси, но в известен смисъл периодът е подходящ за започване на нови инициативи, тъй като има много възможности за това.

Какво научихте вие и самият факултет по време на пандемията?

Това беше годината с най-много иновации в образованието от десетилетия и може би изобщо. Всеки преподавател от факултета трябваше добре да преосмисли начина си на преподаване. Лекциите не са чак толкова ефективни през Zoom, и много от преподавателите от нашия факултет практикуваха често разделяне на групите на по-малки такива във виртуални стаи.
Но има и някои неща от присъственото обучение, които просто не можем да възпроизведем: случайните срещи с различни хора в двора на университета, разговорите с колеги след лекции – непланираните срещи и идеите, които възникват от тях.

Бихте ли запазили нещо от начина на организация през тази година?

Това, че може да поканим гост-лектори от Китай в рамките на 10 минути, вместо да идват за три дни, за да изнесат една лекция пред студентите. А и университетският живот обикновено е интензивно преживяване за кратък период от време. Виртуалната среда позволява достъп, преди студентите да са пристигнали и след като си тръгнат. Нещата са по-разредени. Вече видяхме миналата година какви събития можем да провеждаме за студентите.

Имаха ли възможност студенти от други страни да посещават занятия присъствено тази година? Миналото лято предложихме на студентите ни от чужбина възможността да отложат началото на учебната програма, защото не беше ясно дали ще могат да влязат на място в университета. По-голямата част от тях решиха да дойдат. Все още продължаваме да имаме много кандидат-студенти от чужбина.