Турция - икономика в бурни води

Призракът на стагфлацията хвърля мрачна сянка върху бъдещето

09:00 | 16 юни 2023
Обновен: 10:59 | 20 юни 2023
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

 

От Ивайло Чаушев

Глобалната икономика непрекъснато се развива и променя, инвеститорите постоянно следят развиващите се пазари за потенциално доходоносни инвестиционни възможности. Сред тези пазари Турция представлява уникален случай. Въпреки богатото си историческо и културно наследство, външната и икономическа политика на страната остават непредсказуеми, предизвиквайки донякъде приглушен инвеститорски интерес.

Съвкупността от проблеми, включително регионални конфликти, обтегнати отношения със Запада и уникална комбинация от неортодоксални икономически политики, съчетани с изключително волатилна валута, създават сложна обстановка за инвестиции. В момента икономиката на Турция се движи в бурни води. Страната показва доста скромен ръст на БВП от 3,5%, което първоначално може да изглежда обещаващо, имайки предвид темповете на растеж на западните икономики.

По-задълбоченият анализ, обаче, разкрива основните проблеми, които пораждат опасения за потенциалното представяне на инвестициите в страната. Въпреки привидно стабилното ниво на безработица, което през последните няколко години намалява и се движи около средното за Турция от 10% - икономическите перспективи не са добри. Поразително високият процент на инфлация от 43%, наскоро над 80%, е надвиснал над икономиката, което означава обезсърчаващо предизвикателство както за политиците, така и за инвеститорите. Призракът на стагфлацията, характеризиращ се със стагнираща икономика, съчетана с висока инфлация, хвърля мрачна сянка върху бъдещето.

В допълнение, частният сектор е силно задлъжнял в чуждестранна валута и дефицитът по текуща сметка остава висок. Тази финансова структура, съчетана с високата зависимост на страната от външно финансиране и много слабата национална валута, създава осезаеми рискове за финансовата стабилност. Когато се комбинира с повишени регионални геополитически рискове, очевидно е, че икономическият терен на Турция е пълен с предизвикателства.

Тази волатилна ситуация се влоши и от неортодоксалната икономическа политика - така наречената „Ердономика“, която включва уникална комбинация от мерки, предназначени да противодействат на икономическите предизвикателства. Забележителен пример е необичайният подход на централната банка за борба с инфлацията чрез понижаване на лихвените проценти. Тази стратегия повдига вежди сред много икономисти и инвеститори, тъй като всички други централни банки повишават основния лихвен процент, за да се борят с високите цени.

Ще отнася до фондовия пазар, той загуби почти четвърт от стойността си в долари за тревожно кратък период заради влошеното състояние на икономиката и намаляващите външни инвестиции. Освен това, турската лира претърпя безпрецедентно обезценяване спрямо долара, като станахме свидетели на зашеметяваща загуба на стойност от 320% през последните пет години, като към момента един долар се равнява на 19.9 лири.

Потенциалните инвеститори трябва да се справят и с тежката бюрокрация и честите промени в регулаторната рамка, които добавят нива на сложност и несигурност към инвестиционния процес. Рисков фактор се явяват и чуждестранните валутни и златните резерви на страната, които в последните месеци намаляха с над 15% в опит да се стабилизира валутата и икономиката преди скорошните избори. Това кара множество инвеститори да се питат колко дълго още централната банка ще може да продължи тази своя политика, тъй като външните резерви не са безкрайни.

Въпреки така описаната макрономическа ситуация, високата нестабилност, която характеризира финансовия пазар на Турция, може да предостави спекулативни възможности за инвеститорите с висока толерантност за риск. Тъй като Турция е основен износител на селскостопански продукти и текстил, тези сектори и компании като Текфен Холдинг биха могли да се окажат устойчиви пред икономическите предизвикателства. 

Енергийният сектор, особено възобновяемата енергия и компании като Айдем Холдинг , е друга област, която може да представи стойност за инвеститорите. Правителството на Турция полага съгласувани усилия за увеличаване на своя капацитет за възобновяема енергия, което може да направи този сектор привлекателен избор за инвеститорите, въпреки икономическата нестабилност на страната.

Що се отнася до най-добре представящите се компании, то те са няколко и на пръв поглед резултатите им са наистина впечатляващи. САСА Полиистер Санайъ, основен играч в турския нефтохимически сектор, оглавява класацията с невероятен ръст от 245% през последната година и съотношение цена/печалба (PE) от 22,7. Плътно след него е Атийн с ръст от 129,8%. Гигантът на авиокомпаниите Търкиш Еърлайнс също заслужава да бъде споменат с колосалните 215% печалба. Трябва да се отбележи, че тези впечатляващи печалби са отчетени в турски лири (TRY).

Важно е да се подчертае, че тези печалби, макар и значителни в местната валута, изглеждат много различни, когато се превърнат в долари или евро поради рязкото обезценяване на лирата. По този начин за чуждестранните инвеститори реалните печалби може да не са толкова впечатляващи, колкото първоначално изглеждат, след отчитане на колебанията на обменния курс.

Въпреки значителните рискове, турският пазар предоставя и спекулативни възможности, особено на валутния (FX) пазар. С рязкото обезценяване на лирата спрямо долара, инвеститорите могат потенциално да спечелят от спекулативна валутна търговия чрез заемането на къси или дълги позиции на валутни двойки като долар/турска лира или евро/турска лира.

Ако решат да инвестират в турски компании, най-оптималният вариант би бил валутно-хеджирани Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и борсово търгуван фонд (ETF), който следи основния турски индекс. Въпреки, че разходите за валутно-хеджирани инструменти са малко по-високи от обикновените, то те предпазват потенциалните инвеститори от големите флуктуации във валутния курс. Те също така предоставят възможност да се инвестира на турския пазар без да се налага директен достъп до борсата в Истанбул, тъй като споменатите борсово-търгувани фондове се търгуват на западни борси.

Въпреки потенциалните рискове и несигурност, турският инвестиционен пейзаж не може да бъде пренебрегнат изцяло. Инвеститорите, които желаят да се справят с нестабилността биха могли да се възползват от динамиката на пазара. Докато икономическата, геополитическата и правната несигурност създават предизвикателства, те същевременно предоставят възможности за тези, които желаят да поемат пресметнати рискове. Както при всяко високорисково начинание, пълното разбиране на пазара, разумното вземане на решения и стратегическото планиране остават ключът към успеха. По същество инвестиционният пейзаж на Турция не е за хора със слаби сърца, но за тези с апетит към висок риск, той може да предложи търсената тръпка.

В РЕЗЮМЕ Въпреки потенциалните рискове и несигурност, турският инвестиционен пейзаж не може да бъде пренебрегнат изцяло