Инвестирахме $10 млрд. в прехода към свят без дим

Разговор с Масимо Андолина, президент за Европа на Филип Морис Интернешънъл, за инвестициите в наука, човешки капитал и нови области, свързани със здравето и качеството на живот, както и за напредъка на компанията в посока бъдеще без дим

09:00 | 16 юни 2023
Обновен: 11:00 | 20 юни 2023
Снимка: Philip Morris International
Снимка: Philip Morris International

*Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

Наскоро обявихте последните си резултати, свързани с водещата за Вашето портфолио бездимна алтернатива, които са наистина впечатляващи. Може ли да ни дадете малко повече подробности?

Отбелязваме невероятен напредък и сме на път да постигнем целите си за 2025 г. Според финансовите ни резултати от март 2023, вече имаме близо 26 милиона потребители по целия свят, като 18 милиона от тях са изоставили напълно цигарите и са преминали на нашата водеща бездимна алтернатива. Само в Европа, регион за който аз отговарям и част от който е и България, броят на потребителите в Европа към днешна дата е над 10 милиона души. 40% от приходите ни на континента се формират от бездимни изделия при 35% в световен мащаб. Продуктът ни се предлага на почти всички пазари в Европа с изключение на три. В глобален аспект вече присъстваме на 78 пазара. Смятам, че това е солиден напредък по всички показатели.

Какво още може да се направи, за да бъдат убедени хората да изоставят цигарите и да преминат към потенциално по-малко вредни алтернативи?

Различните потребители имат различни предпочитания. Ясен пример за това е Швеция, където масово се ползват бездимни алтернативи на цигарите.. Има и други примери от други държави катоЯпония, Италия, Гърция където най-наложена е нашата бездимна алтернатива. Какво да се направи ли? Необходимо е на потребителите да им бъде осигурен достъп до тези продукти, както и да им бъдат обяснени рисковете от тютюнопушенето и това, че проблемите при него се дължат преди всичко на горенето. На първо място бих поставил информираността, и мисля, че в този смисъл в България може да се направи повече.

Могат ли държавите и правителствата според теб да направят нещо за постигането на тази цел - 1 милиард души, колкото е броят на пушачите по света днес, да бъдат убедени да преминат от цигари към бездимни алтернативи?

Регулациите, са едно от нещата, които могат или да ускорят отказа от цигарите, или да го направят значително по-труден. Днес вече има примери и в двете посоки. Регулации, които разграничават различните продукти, насърчават предоставянето на информация и спомагат за повишаване на предлагането и финансовата достъпност на продуктите, допринасят за значително по-бързото преориентиране на хората от цигари към алтернативи. Регулации, които създават пречки или още повече – които умишлено блокират процеса, поддържат статуквото, в което единственият избор на пушачите е да продължат да пушат.

Доскоро нямаше достатъчно данни за проследяване на въздействието от бездимните алтернативи върху здравето на хората. Как стои въпросът днес?

Има все повече данни. Колкото повече проучвания се правят, особено независими проучвания на различни държавни и регулаторни агенции, толкова повече данни се събират. Миналата година придобихме Swedish Match. Оттогава следим отблизо какво се случва в Швеция. Може да се каже, че днес Швеция на практика е държава без цигарен дим. Там нивата на тютюнопушене са около 5%, което е много близо до пълното премахване на цигарения дим. Преди 30 години процентът на пушачите там беше 24% и беше съпоставим със средния процент в Европа. Това е пример как една алтернатива на цигарите може да улесни отказа от тях. Освен това, предвид дългия период от време, в който продуктът е на пазара, вече имаме и независими научни данни - данни за обща смъртност и заболеваемост, както и за заболеваемост, свързана с тютюнопушене и те всички са значително по-ниски, в някои случаи с цели 40% по-ниски, от средните за останалата част на Европа.

Разполагаме и с други окуражаващи данни от независими източници в Япония, които дават първи индикации, че само 7 години след като пуснахме нашата бездимна алтернатива на пазара там, хоспитализациите - най-вече за белодробни заболявания, свързани с тютюнопушене – изглежда, че започват да намаляват в съотношение с намаляването на тютюнопушенето в Япония като цяло.. Необходими са допълнителни проучвания, разбира се, но всичко това илюстрира потенциала, който бездимните продукти имат, след като пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, получат достъп до тях.

Вашият главен изпълнителен директор Яцек Олчак заяви наскоро, че научно доказаните бездимни алтернативи могат да ускорят процеса на намаляване на пушенето на цигари и призова правителствата да последват успешните примери на именно на страни като Швеция и Япония. Както всъщност се очаква регулаторите да разберат от неговия призив?

Прилаганите от десетки години мерки и политики за намаляване нивата на тютюнопушенето не дават достатъчно бързо задоволителен резултат в глобален план и може би дори допринасят за продължаване на тютюнопушенето. Пренебрегването на науката, данните и технологичният напредък в реалния свят би забавило потенциалния положителен ефект върху здравните показатели, ако настоящите пушачи преминат изцяло на бездимни алтернативи, в сравнение с резултата, който би се постигнал само с изпълнение на прилаганите досега мерки за контрол на тютюна. Цената за общественото здраве, ако ролята на бездимните алтернативи бъде пренебрегната в този процес, може да е наистина огромна за потребителите и обществата.

Каква е ситуацията в България?

Съвсем наскоро научих, че представители на правителството и на научната общност в страната предприемат действия за това ролята на подхода за намаляване на вредата да бъде отчетена в законодателството. Това е добър знак. Понастоящем в България има около 2 млн. пушачи, което представлява около 38% от населението. Към днешна дата имаме около 230 000 потребители на нашата бездимна алтернатива. Бях в България неотдавна и това, което видях, беше обещаващо. Видях, че потребителите познават продукта и са наясно с това, че той е различен от цигарите и разбират какви са ползите ако преминат изцяло на него и се откажат от тютюнопушенето. Така че нещата се движат в правилната посока.

Осъществявате мащабна трансформация в своята мисия за бъдеще без дим. Какво означава това за компанията?

От 2008 г. насам сме инвестирали над 10 милиарда долара в прехода си към свят без дим. Но освен това инвестираме и в човешкия капитал, с който разполагаме по целия свят и чийто единствен фокус е да направлява този преход. Според мен фактите показват, че бележим напредък в изпълнението на целта си – да сложим край на цигарите. В този наш път напред успяхме да развием научни способности, създадохме технологии и натрупахме много знания и днес можем да мислим как да приложим всичко това и извън сферата на никотина. Дали има и други неща, които може да постигнем с помощта на науката и технологиите, които да донесат ползи за обществото и като цяло за човечеството? Да, вярваме в това – и затова насочваме интереса си към други възможни приложения на науката и технологиите, свързани със здравето и качеството на живот.

Звучи много интересно. Сякаш ФМИ изцяло променя траекторията си...

А защо не? Ние постигнахме много в областта на науката и натрупахме знания например за това как функционират белите дробове. Погледнете бездимните ни алтернативи - преди само няколко години беше немислимо да си представим, че ще има устройство с толкова малък размер, работещо на принципа на индукцията, което генерира аерозол толкова прецизно. А днес вече имаме тази технология. Защо тя да не се прилага и за множество различни области, различни от никотина, в полза на обществото?