Сливания и придобивания по време на пандемия

Евгений Кънев, д-р по икономика, управляващ съдружник на консултантска фирма за сливания и придобивания Maconis

11:00 | 15 април 2021
Обновен: 15:35 | 16 април 2021
Сливания и придобивания по време на пандемия

Очакванията, че пандемията ще намали броя на сделките по сливания и придобивания (М&A) в света и в частност, България на практика не се оправдаха. Наистина, в началото на пандемията преди година имаше известно забавяне в сключването на сделки, но инвеститорите много бързо се адаптираха в новата ситуация. Сделки, които вече бяха започнати се забавиха заради трудностите по извършване на физически огледи на придобиваните активи и дю дилиджънс (проверка) на бизнеса на компаниите. В хода на сделките относително нарасна ролята на видеоконференциите, онлайн презентациите и виртуалните стаи за информация, чрез които инвеститорите се запознаваха и оценяваха таргетите за придобиване. Парадоксално, но често пандемията улесняваше сделките, тъй като понижи оценките и по-бързо сближи очакванията на преговарящите страни за цената на сделката.

В началото на втората половина на годината започна бързо възстановяване на транзакционната активност. За това допринесе историческият ръст на фондовите пазари, благодарение на помощните правителствени пакети и наличието на лесен достъп до финансов ресурс за сделките. Очакванията за дълго запазване на изключително ниските лихвени нива също изигра ролята на катализатор за инвестиции в бизнеси с потенциал. Новата ситуация в света силно разтревожи мениджмънта на много големи компании, които видяха бъдещето си в нова светлина. Рязко нарасна значението на дигитализацията и така предпочитан таргет за техни инвестиции станаха компании, които предлагат решения за дигиталната икономика; или компании, чиито продукти и услуги са свързани с Индустрия 4.0, новите информационни и биотехнологии, Интернет на нещата, роботизацията и т.н.

През последното тримесечие на 2020 г. М&A сделките в света – и като брой, и като стойност – надхвърлиха нивото от същото тримесечие на предходната година. Появата на ваксините на практика „дисконтира“ риска от неизвестния край на епидемията. Очакванията за силен икономически растеж през 2021 г първо се забелязаха както винаги в сегментите за инвестиционни стоки. От това спечели най-много Китай, чиято икономика на практика напълно възстанови оперативния си капацитет след средата на 2020 г и реализира силен износ на инвестиционни стоки. Все пак независимо че Китай още дълго ще остане „работилницата“ на света, много компании предприеха стъпки да минимизират логистичните рискове, които трябваше да понесат в началото на епидемията. В това отношение зачестиха сделките за придобивания на активи и компании за производство на инвестиционни стоки в юрисдикции, много по-близо до централите и пазарите на инвеститорите.

В това отношение България е отлично позиционирана да привлича инвеститори от Европа. Страната ни предлага атрактивни производствени мощности или възможности за инвестиции на зелено, заради най-ниската цена на земя, строителство и квалифицирана работна ръка в ЕС, в добавка към най-ниските преки корпоративни и лични данъци. Това са ключови фактори за инвестиционни решения за всички компании, които разчитат на ценова конкурентоспособност. Но ниските данъци са и основен фактор за търсенето на България като дестинация на аутсорсинг решения дори на най-големите световни корпорации като HP, CocaCola, Cargill и др. Макар и да не носят веднага висока добавена стойност, тези инвестиции ангажират младите образовани българи с добри възнаграждения, като така България запазва своя потенциал, вместо той да изтича към чужбина. На практика най-големият интерес към страната ни са именно от инвеститори в преработващата промишленост, примерно заводите за авточасти и за IT и аутсорсинг решения. Така например, наскоро беше обявено сливането на най-голямата българска компания „Булпрос“ и германската „ec4u“ с мажоритарен собственик европейският фонд „Silverfleet Capital“. Очаквам през 2021 година да бъдат обявени и други сделки в тези сектори.

Сливанията и придобиванията в България могат да са движени и от други фактори. Така например, Maconis беше консултант на няколко различни видове приключили сделки:
    • Сделка за придобиване на индустриална компания в Италия от българска компания, производител на машини в земеделието, с цел постигане на вертикална интеграция с доставчик и  разширяване на бизнеса й в Западна Европа;
    • Сделка за придобиване на компания, производител на олио от неин доставчик с цел реализация на синергии от вертикална интеграция и постигането на по-голям пазарен дял, както и експанзия на чужди пазари;
    • Сделка за продажба на индустриална компания от напускащ чужд инвеститор на друг чужд инвеститор с цел дългосрочно преструктуриране на бизнеса от производство на морално остарели към производство на модерни технологии;
    • Сделка за продажба на имот на голяма международна компания, търговец на хранителни стоки в реализация на нейните планове за експанзия въпреки епидемията.

Предвид Зелената сделка и либерализацията на пазара на електрическа енергия, България отново стана интересна за изграждане на ВЕИ мощности, като нашите очаквания са за няколко важни сделки през тази година.
България може да бъде много по-атрактивна инвестиционна дестинация, ако положи усилия не просто да подобри, а да смени своя инвестиционен имидж на страна на евтиния труд с имиджа на страна, която предлага иновации в дигитални, био, енергийни и други ключови технологии за дигитална и кръгова икономика с висока добавена стойност. Началото вече е положено със създаване на екосистема от иновативни компании, финансирани от фондове за рисков капитал. Има вече и реализирани няколко сделки, които индикират високия потенциал на страната ни в прехода към нов тип икономика.