Сателити засичат пластмаса от космоса

18:08 | 2 декември 2019
Обновен: 18:08 | 2 декември 2019

Репортаж от рубриката на Bloomberg TicToc