Глобалните конфликти и климатичните промени са заплаха за продоволствената сигурност и изхранването - част 1

12:41 | 29 ноември 2019

Колийн Кели, главен оперативен директор на Concern Worldwide U.S., обсъжда индекса на глада в света, промените в климата и заплахата за продоволствената сигурност.

Втора част на видеото може да видите тук.