Отпадъците като ресурс - част 2

10:07 | 14 ноември 2019

Енергия от отпадъци означава преобразуването на отпадъци в електричество и топлина чрез горене. 

Първа част може да видите тук