Не се предвижда ново райониране на страната

14:49 | 16 октомври 2019

Белин Моллов, бивш зам.-министър на регионалното развитие, Бизнес старт, 16 октомври 2019 г.