Липсва обмяна на информация между училище, община, бюро по труда и работодатели

16:40 | 14 октомври 2019
Обновен: 16:41 | 14 октомври 2019

Адриан Николов, икономист, Институт за пазарна икономика, В развитие, 14.10.2019