Перспективите за търсенето на LNG в Индия

17:12 | 27 септември 2019

Ашиш Сетия, Bloomberg New Energy.